Pan Życia


Polecam na Święta i nie tylko, jedną z moich ulubionych książek opisujących życie Pana Jezusa . Wg mnie jest to kopalnia duchowych skarbów . W rozdziale “Pan Zmartwychwstał” czytamy m.in. :” Trzęsienie ziemi oznajmiło godzinę, w której Chrystus oddał Swe życie i w podobny sposób oznajmiło chwilę, w której je ponownie podjął w pełni Swego triumfu. Ten , który zwyciężył śmierć i pogrzebanie, wstał z grobu jako zwycięzca pośród wstrząsów ziemi, błyskawic i grzmotów. Gdy przyjdzie ponownie na ziemię “poruszy nie tylko ziemią, ale i niebem”.”Chwiać się będzie ziemia jak pijany, będzie się chwiać jak lepianka”. “Niebiosa jak księgi zwinięte będą” ; “Żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy które są na niej spalone będą” ; “Ale Pan jest ucieczką ludu swego i siłą synów izraelskich” ( Hebr. 12,26 ; Izaj.24,20 ; 34,4; 2Piotra 3,10 ; Joel 3,16) . W czasie konania Jezusa żołnierze spostrzegli, iż ziemię ogarnia ciemność w samo południe; natomiast podczas zmartwychwstania byli świadkami światłości rozchodzącej się od aniołów, która rozświetliła noc. Słyszeli też zastępy niebieskie śpiewające z wielką radością: ” Tyś zwyciężył szatana i moce ciemności :Tyś zwycięsko pokonał śmierć” ! Maranatha – Pan Jezus przychodzi ! Objawienie Jana 22:20-21 “Mówi Ten, który o tym świadczy: Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!
Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi ! ”